Alapítvány
"EGYÜTT A JÖVŐ SZAKEMBEREIÉRT" ALAPÍTVÁNY

"Ne fáradjunk bele tenni a jót,
mert ha kitartunk,
annak idején aratni is fogunk"

Alapító tagjai: Krémer Dezső, Péri Sándor, Vass János

A kuratórium tagjai: Bachné Griezer Mária, Czethoffer Gyuláné, Györe László, Mónusné Gazsi Krisztina, Szimhardt Ferencné

Célja: Az I. István Szakképző Iskola oktatási - nevelési programjához kapcsolódva elősegítse a tanulók szakmai ismeretének bővülését. Ennek eszközeként az alapítvány szakmai - tanulmányi versenyeket rendez, évente meghatározásra kerülő tárgykörben az iskola tanuló között pályázatokat ír ki, biztosítja az egyéb szakmai rendezvényeken, diák versenyeken való részvételt. További cél a háttért biztosító iskola tárgyi és személyi eszközeinek folyamatos fejlesztésével az iskola szakképzés folyamatos javítása, korszerűsítése.
Az alapítvány által lehetővé vált nyári táborozások, kirándulások költségeinek mérséklése, ezzel nemcsak a gyermekeknek tud segíteni az iskola, hanem a családoknak is.
Év végén a jól tanuló, jól sportoló tanulókat jutalomban részesítik. A nevelők pályázatok segítségével gyarapítják az alapítvány vagyonát, magánvállalkozókat, nagyvállalatokat keresnek meg, tőlük kérnek és sok esetben kapnak támogatást, melyet iskolánk ezúton is nagy hálával köszön.

"EGYÜTT A JÖVŐ SZAKEMBEREIÉRT" ALAPÍTVÁNY számlaszáma:
11992206-06198736-10000025