I. Istv�n Szakk�pz� Iskola

TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0609
Sikerre nevelés a Paksi I. István Szakképző Iskolában
című pályázat összefoglalása

 

Iskolánk sikeresen pályázott a TÁMOP-3.1.4.C „Köznevelés az iskolában” európai uniós támogatásból
megvalósuló projekt eseményeire, melyre a projekt során 12.000.000Ft-ot költhet intézményünk.

A Projekt megvalósítási időszaka: 2015.05.01.- 2015.10.31.

A projekt célja, hogy az ingerszegény környezetben élő hátrányos helyzetű tanulók lehetőséget
kapjanak az egészségtudatos életmód és a tartalmas életvitel kialakítására.
A megvalósítandó tevékenységek révén a pedagógusok szakmai felkészültsége
és pedagógiai kultúrája is fejlődjön, segítve a tanulóközpontú nevelést-oktatást.
A hátrányos helyzetű tanulóknak a tanórákon és a tanórán kívüli foglalkozásokon megmutassuk,
hogyan tudják jól megismerni a környezetüket, milyen veszélyekkel találkozhatnak,
és azokat miként előzhetik meg. A projekt megvalósítása során a tanulók olyan tevékenységekkel ismerkedjenek meg,
melyek sikerélményt nyújtanak, növelik önbizalmukat,
és megmutatják a szabadidő hasznos és tevékeny eltöltésének néhány formáját.

Célunk, hogy az iskolán kívül töltött idejüket úgy osszák be, a napirendjüket úgy alakítsák ki,
hogy a hátrányos helyzetükből fakadó lemaradást csökkenteni lehessen.
Az iskola által szervezett foglalkozások fő célja a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásának elősegítése.
A mozgásos tevékenységek révén fejlődjön az együttműködési hajlam,
alakuljon ki bennük a csapatban való együtt-tevékenykedés igénye.
A vetélkedők, nyelvi programok javítsák a kommunikációs képességüket, fejlődjön szóbeli kifejezőkészségük,
merjenek egymás előtt szerepelni. Ismerjék meg a káros szenvedélyek negatív velejáróit.

A környezeti nevelést, környezettudatos magatartást szolgáló alábbi tanórán
kívüli tevékenységek megvalósítása,
tanórán kívüli - szabadtéri jellegű – mozgásos tevékenységek.

Egészségfejlesztő – szemléletformáló – iskolai programok megvalósítása a tanulók
egészségének védelme, valamint az egészséges életmód viselkedésbe épülése érdekében:

• A dohányzás megelőzést és dohányzásról leszokást, alkohol- és
kábítószer fogyasztási problémák korai intervencióját,
az illegális és legális szerek okozta kockázatok felismerését
illetve a viselkedési függőségek megelőzését célzó programok megvalósítása


A pedagógiai kultúra folyamatos fejlesztését elősegítő tanártovábbképzés megvalósítása:
• Egészséges életmódra nevelés (egészségvédelem) tárgyú továbbképzés
• Egészségtan és életviteli témájú (dohányzás megelőzése, leszokás; alkohol- és
kábítószer fogyasztási problémák, illegális szerek kockázata) továbbképzések.